Số 16-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

0975 478 583
logo_cty

0975 478 583

DANH MỤC SẢN PHẨM
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
logo_zalofb
hotline
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 62
Trong ngày: 284
Trong tuần: 1232
Lượt truy cập: 5040581

Ống hấp thụ lấy mẫu không khí ngoài trời (Sorbent Tube), Zefon, USA, phù hợp NIOSH Method

Ống hấp thụ lấy mẫu không khí ngoài trời (Sorbent Tube), Zefon, USA, phù hợp NIOSH Method

Ống hấp thụ lấy mẫu không khí ngoài trời (Sorbent Tube), Zefon, USA, phù hợp NIOSH Method

Liên Hệ

ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 1 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 2 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 3 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 4 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 5 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 6 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 7 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 8 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 9 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 10 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 11 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 12 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 13 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 14 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 15 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 16 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 17 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 18 ong-hap-thu-lay-mau-khong-khi-ngoai-troi-sorbent-tube-zefon-usa-phu-hop-niosh-method - ảnh nhỏ 19
 • ỐNG HẤP THỤ (SORBENT TUTE) CÁC LOẠI:

  Đặc điểm:

  - Ống thủy tinh có kích thước phù hợp với các phương pháp NIOSH, MASA, ASTM, OSHA, TCVN.
  - Vật liệu hấp thụ (nhồi ống) có độ tinh khiết cao (Highest sorbent material purity), kích thước hạt phù hợp và có khối lượng đồng nhất.
  - Ống hấp thụ thường chứa hai phần chất hấp thụ, phần đầu (lấy mẫu)  thường có khối lượng gấp đôi phần sau (để xác định xem kk có bị ô nhiễm nặng ko).

  Nguyên lý sử dụng: Các ống hấp thụ được thiết kế để hấp thụ các hơi và khí khi chúng  được hút đi qua ống hấp thụ thông qua cổng lấy mẫu Zefon Gemini Twin Port Sorbent của bơm lấy mẫu được cài đặt ở lưu lượng xác định từ trước.

  Ứng dụng: được dùng trong QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI (KK Xung quanh & Môi trường Lao Động) các thông số: SO2, CO, NO2, O3, H2S, NH3, benzen, toluen, xylen, styren, acetonitril, benzidin, naphtalen, acetaldehyde, anilin, cloroform, formaldehyt, tetracloetylen, vinyl clorua, phenol, CH4, methyl mercaptan, acrylonitril, acrolein, hydrocacbin, n-octan, xyanua, PAHs, cylohexan, n-heptan, Cl2, HF, HCN, H3PO4, H2SO4, HBr, HNO3, HC1, Ni, Hg, Mn, As, Cd, Cr (VI), asin (AsH3), tong bui la lung (TSP), PM10, PM2,5, Pb, tổng polyclobiphenyl (PCB), tong dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB).
  Product #
  Sorbent
  Tube Size
  Sorbent
  Tube
  Separators
  Cross-reference/ equivalent
  OD x L (mm)
  (mg)
  Ends
  SKC No.
  Supelco /
  Sigma Aldrich No.

  ZST-001

  Coconut Charcoal

  6 x 70

  100/50

  GS

  F / F / W

   226-01

   ORBO™ 32 small

  ZST-001B

  Coconut Charcoal

  6 x 70

  100/50

  GS

  F / F / W

   226-01B

   ORBO™ 32 small

  ZST-002

  Coconut Charcoal

  8 x 110

  400/200

  GS

  F / W / W

  226-09

   ORBO™ 32 large

  ZST-002B

  Coconut Charcoal

  8 x 110

  400/200

  GS

  F / W / W

   226-09B

   ORBO™ 32 large

  ZST-020

  Chromosorb-102

  8 x 110

  100/50

  GS

  W / W / W

  226-107

   ORBO™ 706

  ZST-021

  Chromosorb-102

  8 x 110

  200/100

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-022

  Chromosorb-102

  6 x 70

  66/33

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-040

  Microlite

  6 x 70

  200

  GS

  W / W

  226-17-1A

   ORBO™ 1002

  ZST-041

  Microlite

  8 x 110

  500

  GS

  W / W

  226-17-1A

   ORBO™ 1008

  ZST-050

  Silica Gel

  6 x 70

  150/75

  GS

  F / W / W

  226-10

   ORBO™ 52 small

  ZST-051

  Silica Gel

  6 x 70

  100/50

  GS

  F / W / W

  226-51

   ORBO™ 502

  ZST-052

  Silica Gel

  8 x 110

  300/150

  GS

  W / W / W

  226-10-04

   ORBO™ 506

  ZST-053

  Silica Gel

  8 x 110

   520/260

  GS

  W / W / W 

   

   

  ZST-054

  Silica Gel

  8 x 110

  520/260

  GS

  F / W / W

  226-15

   ORBO™ 507

  ZST-055

  Silica Gel (2,4-Dinitrophenyl hydrazine)

  6 x 110

  300/150

  GS

  W / W / W

  226-119

   

  ZST-055A

  Silica Gel  (2,4-Dinitrophenyl hydrazine)

  6 x 110

  300/150

  GS

  W / W / W

  226-119A

   

  ZST-057

  Silica Gel (Sulfuric acid)

  6 x 70

   200/100

  GS

   W / W / W

   

   

  ZST-058

  Silica Gel

  10 x 110

  1040/260 

  GS

  F / W / W 

  226-22

   

  ZST-060

  Silica Gel (Specially cleaned)

  7.2 x 110

  400/200

  GS

  W / W / G / W

  226-10-03

   ORBO™ 53

  ZST-066

  Silica Gel (Sulfuric acid)

  6 x 70

  150/75

  GS

  W / W / W

  226-53

   ORBO™ 554

  ZST-070

  Tenax

  7 x 70

  150/75

  GS

  W / W / W

  226-35

   

  ZST-074

  Tenax

  8 x 110

  100/50

  GS

  W / W / W

  226-35-03

   

  ZST-080

  XAD-2

  8 x 110

  100/50

  GS

  W / W / W

  226-30-04

   ORBO™ 443/44

  ZST-081

  XAD-2

  7 x 70

  80/40

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-082

  XAD-2

  8 x 110

   100/30

  GS 

  W / W / W

   

   

  ZST-083

  XAD-2

  8 x 110

  150/75

  GS

  W / W / W

  226-30-05

   ORBO™ 608

  ZST-084

  XAD-2

  8 x 110

  400/200

  GS

  W / W / W

  226-30-06

   ORBO™ 609

  ZST-085

  XAD-2 (2- Hydroxymethyl)

  6 x 110

  150/75

  GS

  W / W / W

  226-117

   ORBO™ 24

  ZST-086

  XAD-2 (2- Hydroxymethyl)

  6 x 110

  120/60

  GS

  W / W / W

  226-118

   ORBO™ 23

  ZST-087

  XAD-2 (2- Hydroxymethyl piperidine)

  8 x 110

  450/225

  GS

  W / W / W

  226-27

   ORBO™ 25

  ZST-088

  XAD-2 (2- Hydroxymethyl)

  6 x 70

  45/23

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-089

  XAD-2 (Octanoic acid)

  6 x 70

  100/50

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-090

  XAD-7

  6 x 110

  100/50

  GS

  W / W / W

  226-95

   ORBO™ 47

  ZST-091

  XAD-7

  6 x 70

  60/30

  GS

  W / W / W

  226-94

   ORBO™ 615

  ZST-120

  Porapak-N

  6 x 70

  88/44

  GS

  W / W / W

  226-59-01

   

  ZST-125

  Porapak-P

  6 x 110

  100/50

  GS

  F / F / W

  226-114

   ORBO™ 1102

  ZST-130

  Porapak-Q

  6 x 110

  150/75

  GS

  W / W / W

  226-115

   ORBO™ 1103

  ZST-131

  Porapak-Q

  6 x 70

  78/39

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-135

  Porapak-R

  6 x 70

  70/35

  GS

  W / W / W

  226-59-04

   ORBO™ 1104

  ZST-140

  Porapak-T

  6 x 40

  25

  GO

  W / W

   

   

  (2 tubes)

  6 x 40

  75

  GO

  W / W

   

   

  ZST-160

  Florisil

  6 x 70

  100/50

  GS

  W / W / W

   226-39

   ORBO™ 60

  ZST-180

  Chromosorb-106

  7.2 x 70

  100/50 

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-181

  Chromosorb-106

  10 x 150

  600/300

  GS

  W / W / W

  226-111A

   ORBO™ 711

  ZST-185

  Chromosorb-108
  (Anasorb 708 equivalent)

  10 x 110

  400/200

  GS

  W / W / W

   

   

  ZST-200

  Anasorb 747

  6 x 70

  140/70

  GS

  F / W / W

  226-81A

   

  ZST-220

  Soda Lime

  7 x 110

  600/200

  GS

  W / W / W / G

   

   

  ZST-300

  XAD-2/Glass Fiber Filter (OVS)

  13 to 8 x 75

   270 x 140

  GO

  F / F / G / T

   

   

  ZST-302

  Tenax/Glass Fiber Filter (OVS)

  13 to 8 x 75

  140/70

  GO

  F / F / G / T

   

   

  ZST-303

  XAD-7/Glass Fiber Filter (OVS)

  13 to 8 x 75

  200/100

  GO

  F / F / G / T

   

   
  Separator Codes   Tube Ends  
  W: Glass Wool   GS: Glass sealed  
  G: Glass Fiber Filter   GO: Glass open  
  F: Polyurethane Foam      
  T: Teflon Ring      
  *Microlite sorbent is equivalent to Hydrar, Carulite, and the SKC Anasorb C300

  COA xem tại: https://www.zefon.com/sorbent-tube-certificate

Sản phẩm cùng loại

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP QUỐC DÂN

Số ĐKKD 0108475055 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 17/10/2018

VPGD: Số 16-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Hotline: 0975 478 583
Email: [email protected]

dathongbaobct

ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI
Hãy nhập Email tại đây:
 
1
Bạn cần hỗ trợ?